Вместо да рециклират хартията, която се използва за отпечатване на временни документи, потребителите и организациите вече могат да изтрият съдържанието и да използват повторно бланката.

Toshiba launches machine, allowing printing and deleting

Всичко това е възможно само с натискането на един бутон на представената от Toshiba e-STUDIO™4508LP, поради използването на нов модел син тонер (в допълнение към черния), позволяващ изтриване на цялото отпечатано съдържание. Моделът позволява, както отпечатване в черно, така и копиране, и последващо изтриване, но само на отпечатъка със син тонер. Изборът на тонер се базира на набор от правила, които се задават от потребителя. Отпечатването с изтриваемия тонер става със скорост от 35 копия в минута, докато при използването на стандартния черен тонер тя достига до 45 страници в минута.

Видео от представянето на самата технологията през 2012 year:

Технологията на изтриване на синия тонер е посредством нагряване. По данни на компанията по този начин един лист може да се използва отново до 5 times. Освен синият тонер от компанията планират в бъдеще да предложат и други цветове, позволяващи изтриване.

Освен чрез подаване на хартията и натискане на бутона „изтрий”, съдържанието може да се заличи и с помощта на опционалното устройство за повторно използване на хартия e-STUDIORD301. Характерното при него е, че то може също така да сканира и архивира документи и по този начин позволява повторното използване на хартията.

wrote the text: Anton Daskalov
Source: news.toshiba.com