История на хартиените опаковки.

Хартията е изобретена от китайците по време на династията Хан през 105 г. сл. н.е. През следващите столетия, китайците разработват и усъвършенстват техниката за производство на хартия, но едва през 1310 г, прекосявайки Азия и Европа, този занаят стига до Англия. Там са произведени и първите хартиени торбички през 1844 година. След 1850 г. като…