Хартията е изобретена от китайците по време на династията Хан през 105 г. сл. н.е. През следващите столетия, китайците разработват и усъвършенстват техниката за производство на хартия, но едва през 1310 г, прекосявайки Азия и Европа, този занаят стига до Англия. Там са произведени и първите хартиени торбички през 1844 година. След 1850 г. като основен компонент при производството на хартия започва да се използва пулпът. Същата година се появява машината за многослоен картон и това дава началото на използването на картонените опаковки. И до днес картонените опаковки са предпочитани при транспортирането на стоки поради ниската си цена, здравина, лесна употреба и лекота.

Вашият коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment