Вредата от пластмасовите опаковки!

Според германски учени пластмасовите бутилки и съдове са изключително вредни за здравето. Изследвания са установили, че във водата от пластмасовите бутилки има вещество, което е много вредно за човешкия организъм.   В по-малки количества това вещество, наречено антином, може да предизвика депресия и гадене, а в по-големи – може да се стигне и до смърт.…

История на хартиените опаковки.

Хартията е изобретена от китайците по време на династията Хан през 105 г. сл. н.е. През следващите столетия, китайците разработват и усъвършенстват техниката за производство на хартия, но едва през 1310 г, прекосявайки Азия и Европа, този занаят стига до Англия. Там са произведени и първите хартиени торбички през 1844 година. След 1850 г. като…