Хартия от водорасли!

Хартия от водорасли! Тя е на нашия пазар! Все по- малко дървета на сушата и все повече водорасли в морето… Два различни ефекта, резултат от един и същи проблем – екологичният хаос, причинен от човека. Има само едно решение на този проблем: възвръщане на нормалния ред чрез по- доброто, по- умното използване на природните ресурси…