Хартия от водорасли! Тя е на нашия пазар!
Все по- малко дървета на сушата и все повече водорасли в морето… Два различни ефекта, резултат от един и същи проблем – екологичният хаос, причинен от човека. Има само едно решение на този проблем: възвръщане на нормалния ред чрез по- доброто, по- умното използване на природните ресурси и намаляване на отпадъците до минимум. Резултатът може да бъде изненадващ. ALGA CARTA (хартия от водорасли) е доказателство за това! Представете си възможността да превръщате планините от водорасли в хиляди тонове хартия! Това означава, че можем да се откажем от голямо количество целулоза, добивана от дървета (така важни за нашата планета), а същевременно да предложим едно положително решение на проблема с необичайното нарастване на водораслите в Лагуната на Венеция и постепенната деградация на нейната екосистема. ALGA CARTA е висококачествена хартия за многоцветен печат, без съдържание на киселина и хлор. Тя е био-разграждаща се и може да бъде напълно рециклирана. Достъпна в 4 цвята и 7 грамажа.

Проектът ALGA CARTA, одобрен от Европейската общност под програмата „Живот” за чисти и нови технологии, идва от партньорството междуCartiera Favini, Consorzio Venezia nuova, Enea и SGS Ecologica. Проектът „Carta della Laguna di Venezia“ е удостоен с наградата за научно и технологично изследване на Phillip Morris.

Вашият коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment