3D принтерите

3D принтерите са нова генерация уникални машини, позволяващи възпроизвеждането на различни предмети от различни материали – от всекидневни физически обекти до сложни прототипи, при това на една и съща машина. На практика възможностите на 3D принтерите са неограничени – с тях могат да се произвеждат от керамични чаши през пластмасови играчки и прототипи до метални…