Защо трябва да рециклираме хартията

  Защо, как и дали трябва да се рециклира хартията Рециклирането на хартията е процес на възстановяване на вече използвана хартия и превръщането й в нов хартиен продукт. Има три категории хартия, които могат да се използват за направата на рециклирана хартия. Първата е остатъците от хартия, генерирани при производството на хартия, които се рециклират…